P e r i n n e m a i s e m a
   Etusivu            Rakennettu perinnemaisema
 
Rakennettu perinnemaisema
 
Rakennettua perinnemaisemaa ovat yleensä rakennettu, ympäristöltään varhaisia, historiallisia rakenteita ja rakennuksia sekä niistä muodostuvia kokonaisuuksia olevat alueet. Myös yksittäiset varhaiset tai historialliset kohteet voivat olla rakennettua perinnemaisemaa, esimerkiksi kalliomaalaukset.
 
Alla luetellaan erilaisia rakennetun perinnemaiseman muodostavia kohteita.
 
Historialliset pihapiirit rakennuksineen, puutarhoineen, puukujanteineen ja puistoineen.
 
Aitat, aidat, eläinsuojat, ladot ja tuulimyllyt, rakennelmat, jotka liittyvät läheisesti pihapiiriin.
 
Varhaisen liikenteen luomat maisemat ja rakenteet, kuten kanavat, satamat, maantiet ja rautatiet ympäristöineen.
 
Erilaiset rakennelmat luonnonmaisemassa.
 
Esihistorialliset ja historialliset maisemakohteet, kuten muinaisjäännökset. Muinaisjäännöksiin luetaan mm hautaröykkiöt, uhrikivet, linnavuoret, jätinkirkot, jatulintarhat, puolustuslaitteet ja kalliomaalaukset.
 
Vanhat kirkot ympäristöineen.
 
Vanhat teollisuusalueet rakennelmineen ja ympäristöineen.
 
Vanhat talonpoikaistalot pihapiirineen.
 
Kartanot puistoineen.
 
Perinteisesti viljellyt ja hoidetut maatilat rakennuksineen.

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierailijoita sivustolla
 

 
Sivusto julkaistu 04.07.2010
Sivustoa päivitetty. Last Update.
27.08.2013
 
©  KuvaPekka