P e r i n n e m a i s e m a
   Etusivu      Perinnemaisemien luokittelu
 
Perinnemaisemien luokittelu
 
Perinnemaisemat luokitellaan kahteen pääryhmään, jotka ovat perinnebiotooppi ja rakennettu perinnemaisema.

Perinnebiotoopit voidaan jakaa kahteen omaan osaansa, avoimiin ja puustoisiin perinnebiotooppeihin. Katso tarkemmin tämän sivun alasivuja.

Perinnebiotoopit ovat kulttuurivaikutteisia, perinteiseen laidun- ja niittotalouteen pohjautuvia luontotyyppejä.

Nämä luontotyypit ova monipuolisia kasviyhdyskuntia ja niillä on runsas, omaleimainen eliölajisto, koostuen luonnonvaraisista kasvi- ja eläinlajeista sekä ihmisen levittämistä lajeista. Niiden arvokas lajisto koostuu monista harvinaisista ja uhanalaisista lajeista.

Rakennettu perinnemaisema koostuu historiallisista rakennuksista ja lähiympäristön rakennelmista, maatilojen perinteisistä pihapiireistä, vanhoista kartanoista, myllyistä ja kanavista ympäristöineen. Tähän ryhmään kuuluvat myös varhaisen teollisuuden rakenteet ja liikenneväylät ympäristöineen sekä vanhat kyläyhteisöt. Myös muinaisjäännökset kuuluvat tähän ryhmään.

Rakennettua perinnemaisemaa tarkasteellaan tämän sivun alasivulla tarkemmin.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierailijoita sivustolla
 

 
Sivusto julkaistu 04.07.2010
Sivustoa päivitetty. Last Update.
27.08.2013
 
©  KuvaPekka