P e r i n n e m a i s e m a
   Etusivu      Perinnemaisemia

Perinnemaisemia
 
Vaikka perinnemaisemakohteita on kaikkialla Suomessa, ei niitä ole kuitenkaan riittävästi luonnon monimuotoisuuden takaamiseksi. Osa kohteista on luonnosuojelulailla suojeltuja, juuri niiden vähyyden takia.
Toisaalta, kohteita on kuitenkin niin paljon, että tähän sivustoon ei ole mahdollista tuoda kaikkia kohteita, varsinkaan riittävällä selostuksella lisättynä.
 
Pyrkimyksenä on kuitenkin koota kutakuinkin kattava ja vaihteleva katsaus perinnemaisemakohteista. Osa tulee olemaan niin sanotusti "kruunun jalokiviä", osan ollessa vaatimattomampia. Lisäksi pyrkimys on, että kaikkia erityyppisiä kohteita tulisi ainakin yksi mainituksi.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierailijoita sivustolla
 

 
Sivusto julkaistu 04.07.2010
Sivustoa päivitetty. Last Update.
27.08.2013
 
©  KuvaPekka