P e r i n n e m a i s e m a
   Etusivu            Leijukkeet

Leijukkeet

 
Leijukkeet ovat erilaisia sisältöjen tuomiseksi tarkoitettuja linkityksiä, joissa ovat koottuina eri palveluaiheita verkkopalveluja tarjoavilta palveluntuottajilta. Perinnemaisema -sivustoon on valittu ympäristöön ja luontoon liittyvä leijuke, nimeltään
Rakennusperintö ja kulttuuriympäristöt. Tämä leijuke on Suomi.fi -palvelun tarjoama leijuke.
Sisältöleijukkeet päivittyvät aina, kun sisältö muuttuu näissä aiheissa Suomi.fissä.
Perinnemaisema.fi ei voi vaikuttaa leijukkeiden sisältöön.
Kaikki tiedot tuodaan automaattisesti Suomi.fi verkkopalvelusta. 
Leijukkeiden tarkoituksena on tarjota sivustollamme vieraileville ajantasaista julkishallinnollista tietoa edellä mainituista aiheista.

 
Suomi.fi on kansalaisille tarkoitettujen julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Portaaliin on koottu kansalaisille tärkeitä tietoja ja palveluja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden, kuntien tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tuottamia.

Portaalissa on tietoa kaikille Suomessa sekä ulkomailla asuville Suomen julkishallinnon kanssa asioiville henkilöille.

Suomi.fin sisältö koostuu asiointipalveluiden ja lomakkeiden lisäksi teksteistä, palvelutietolinkeistä, laeista sekä uutisista. Suomi.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Rakennusperintö ja kulttuuriympäristöt


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierailijoita sivustolla
 

 
Sivusto julkaistu 04.07.2010
Sivustoa päivitetty. Last Update.
27.08.2013
 
©  KuvaPekka