P e r i n n e m a i s e m a
   Etusivu
 
 
Perinnemaisema
 
Tervetuloa Perinnemaisema.fi -sivustolle.
 
Perinnemaisema on osa ympäristöämme, jota tulee hoitaa sen ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi.
Luonnon monimuotoisuus on juuri perinnemaisemien kohdalla erityisen monipuolinen ja laaja.
Perinnemaisema on syntynyt perinteisten elikeinojen ja maankäyttötapojen seurauksena. Keskeiset perinteisen maiseman syntyyn vaikuttaneet syyt ovat laajamittainen niittytalous ja luonnonlaitumien karjanhoito sekä kaskiviljely.
Perinnemaisemaksi kutsutaan alueita, joissa on edelleen nähtävissä historiallisia piirteitä edellä mainituista käyttötavoista.
 
Perinnemaisema on osa ihmisen luomaa kulttuurimaisemaa ja ne ovat käsitteiltään osin päällekkäisiä.
Kulttuurimaisema on laajempi käsite ja se sisältää myös muita maisema-alueita, kuten muut maatalousmaisemat.
Kulttuurimaisemassa ja myös sen sisältämässä perinnemaisemassa on aina nähtävissä ihmisen käden jälki. 
Tästä erotukseksi, luonnonmaisemassa vastaavasti luonto on maiseman suurin muokkaaja, jossa ihmisen jälkiä ei ole, tai on hyvin vähäisessä määrin. Sellaisia maisemia, jossa ihmisen jälki ei näy, on varsin vähän.
 
Tämän päivän perinnemaisemat ovat sangen harvassa ja ilman hoitamista, niiden olemassa olo on vaarassa. 
 
Merkittävää perinnemaisemien osalta on myös se, että monet perinnemaisemakohteista liittyvät  kansallismaisemaamme ja ovat osana suomalaista kansallispuistojen ketjua.
 
Tämän sivuston tarkoituksena on kertoa perinnemaisemasta, sen hoitamisesta ja säilyttämisestä sekä eri perinnemaisematyypeistä, niiden luonnosta, kasveista ja muusta elämästä.
 
Sivustoon liittyy myös Valokuvanäyttelyt -sivusto, jossa esitellään näyttelyn muodossa perinnemaisemaan liittyviä aiheita. Näyttelyt ovat esillä vain erikseen ilmoitettavina aikoina.
 
Ohessa linkki näyttelysivulle, josta voi tarkistaa ajankohtaisia näyttelyitä, Valokuvanäyttelyt.
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierailijoita sivustolla
 

 
Sivusto julkaistu 04.07.2010
Sivustoa päivitetty. Last Update.
27.08.2013
 
©  KuvaPekka